︎︎︎

LT / EN

Mano bendraamžių portretai, Tęstinis projektas, 2020 


Ankstyvosios Z kartos žmonės yra gimę nuo 1995 iki 2001 metų. Fotografė Elena Krukonytė yra gimusi 1998 metais ir šį projektą sukurti įkvėpė jos pačios pamąstymai apie santykį su laiku. Keldama bū-ties klausimą - kodėl aš esu tokia, kokia esu? - ji bando rasti atsakymus, žvelgdama į bendraamžius. Pro-jekte dalyvavę jaunuoliai yra Z kartos atstovai ir trys keleriais metais anksčiau gimę žmonės, kurių pasau-lėžiūra ir patirtys panašios į projekto dalyvių. Kiekvienas žmogus buvo įamžintas jo pasirinktoje lokacijoje, atskleidžiančioje, kas prisidėjo prie asmenybės formavimo. Kas sieja ankstyvosios Z kartos atstovus? Neišvengiamai - technologijos, su kuriomis jie užaugo ir kurios suteikia naujas saviraiškos formas - kone kiekvienas turi savo asmenybės virtualiąją versiją, išreikštą per socialinių medijų platformas ir transliuojama globaliam pasauliui. Z karta yra pirmoji lietuvių karta, kuri masiškai važiuoja studijuoti į užsienį, tačiau pabendravus su šiame projekte fotografuotais žmonėmis, kurie studijuoja užsienio universitetuose, daugelis iš jų savo namais laiko Lietuvą ir po studijų ruošiasi į ją sugrįžti. Lietuviškąją Z kartą dar kitaip galima pavadinti laisvės karta, užauginta tėvų, kovojusių už Lietuvos nepri-klausomybę. Z kartos atstovus sieja jaunos, ką tik nepriklausomybę atgavusios Lietuvos prisiminimas. To meto idėjos, muzika, populiarioji kultūra, tendencijos suformavo jaunų žmonių tautinį ir estetinį suvokimą (šią temą Elena Krukonytė plačiau analizuoja internetiniame lietuviškos 90-ųjų ir ankstyvų 2000-ųjų kultūros archyve, instagramo paskyroje @90s_Lithuania). Z kartos žmonių sąmonėje išlieka ir tradicinės vertybės - gamta, namai bei šeima, nes paklausti, kur norėtų būti įamžinti, daugelis iš jų rinkosi arba gamtą, kurioje pajaučia sielos ramybę, arba namus, kuriuose užaugo ir jaučiasi saugūs. Iš esmės, Z karta yra dvejopa - gyvenanti skaitmeniniame ir realiame pasauliuose - moderni, priklausoma nuo technologijų, bet taip pat ro-mantiška, vertinanti ryšį su tradicijomis, gamta ir besidominti praeitimi. Fotografė Elena Krukonytė pastebi, kad jos ir bendraamžių gyvenimai yra susiję ir persipynę - „Mes nesąmoningai jaučiame tarpusavio bendrumą, mus sieja jaunos Lietuvos valstybės atmintis, laisvė, noras pažinti pasaulį bei įprasminti savo egzistenciją“. E. Krukonytė įamžino žmones, turinčius savo veiklos sritį, kurioje yra perspektyvūs ir savo darbais prisideda prie aktualiosios realybės kūrimo.